Բլոգ

Ի՞նչ է նշանակում «փտած ոչխարը փչացնում է ամբողջ հոտը» արտահայտությունը։

Փտած ոչխարը փչացնում է հոտը. բնավորության մեկ թերությունը վերածվում է «ոչ» տասը առաքինության. մեկ բացասական հանգամանքը փչացնում է ընդհանուր դրական գործողության տպավորությունը. մեկ վատ մարդ բացասաբար է անդրադառնում առողջ թիմում հարաբերությունների վրա:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *