Բլոգ

Սև, թե՞ սպիտակ ոչխարները համեղ են:

Սպիտակ ոչխարները մերինո են, այսինքն՝ աճեցվում են բրդի համար։ Սպիտակ ոչխարի բուրդին կարելի է տալ ցանկացած գույն, և որպես այդպիսին այն գնահատվում է։ Սև բուրդը նման առավելություններ չունի, հետևաբար այդ խոյերը միշտ ճարպոտ են, այսինքն՝ միս։ Ըստ այդմ, ճարպոտ պոչի միսն ամեն դեպքում ավելի համեղ կլինի։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *